תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

כללי

 1. אתר  האינטרנט  www.myhurricann.com”” (להלן “האתר” ו/או “הוריקאן“) מופעל באמצעות חברת מ.איי קאן שיווק ומסחר בע”מ  ח.פ. 515786093, שכתובתה ברחוב יפו 100, חיפה. (להלן “החברה“). האתר הינו חנות לרכישת מוצרים מקוונת.
 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לאישור התנאים המפורטים להלן, במעמד הרכישה הרוכש מאשר כי הוא מבין את התקנון ואת העובדה כי התקנון מהווה חוזה מחייב בינו לבין החברה בכל רכישה ורכישה וכן בכל עניין אחר בדבר שימוש באתר.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת וללא כל התראה מראש.
 • הקנייה באתר הינה מעל גיל 18 בלבד. במעמד הקנייה על הרוכש להצהיר כי גילו 18 ומעלה.
 • בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ו/או שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.
 • האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות תמונות, גרפיקה, סרטונים, טקסטים (להלן- ה- “מידע”) הינו קניינה הרוחני של החברה  ושמורים לה כל הזכויות לגבי מידע זה, ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור בכתב מטעם החברה.
 • תקנון זה כפוף לחוקי מדינת ישראל והחוקים שלה יחולו על תקנון זה.
 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש/גולש ללא מתן התראה מוקדמת בגין פעולה זו או כל צורך בהנמקה בהקשר דנן.
 • בעל האתר לא יעביר את פרטי הרוכש לצד ג’ או יעשה בו כל שימוש אחר, מלבד ביצוע ההזמנה באתר, וזאת ללא הסכמת הרוכש. ולמעט חברי קהילה אשר התקשרו במוצר סיוע בקבלת רישיון לקנאביס רפואי מוצר המצריך העברת פרטים רפואיים לצדדי ג’.
 1. באתר יופיעו מעת לעת ולשיקולה הבלעדי של הנהלת האתר מידע ו/או תכנים ו/או כל פרט אחר לרבות מאמרים בין בקישור ישיר ו/או בין בהטעמת לינקים מאתרים צדדי ג’  וכיוצב’ אין הנהלת האתר אחראית לתוכן המידע אשר מועלה ע”י צד ג’ ו/או לתגובות הגולשים ו/או המשתמשים באתר ו/או למדניות הפרטיות באתר האינטרנט אשר הגולש יועבר אליו ( ע”י הלינק)  ו/או לתגובות אשר יעלו ככל שיעלו ע”י משתמשי האתר.
 1. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים גולשי האתר ולקוחות האתר.
 1. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI, אולם במקרים שאינם בשליטתו ואו הנובעים מכוח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לצד שלישי אחר.
 1. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא בכדי לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להוראות התקנון ולכל דין. בכל מקרה, פרטי האשראי לא נשמרים באתר.
 1. החברה נוקטת אמצעי זהירות לשמור על סודיות המשתמשים, אולם במקרים בהם יעלה בידו של צד שלישי לקבל גישה לכל מידע אודות משתמשים, מוסכם בזאת כי לגולשים/משתמשים לא תהא כל תביעה כנגד האתר.
 1. בכל מקרה בו נתגלעה מחלוקת, סמכות השיפוטית הבלעדית והייחודית תהא לבתי המשפט במדינת ישראל במחוז תל אביב.

אופן הרכישה באתר

 1. המכירה באתר כפופה למלאי הקיים בחברה.
 1. באתר ניתן לרכוש בצורה נוחה, קלה ובטוחה במגוון כרטיסי האשראי ובהם ישראכרט, ויזה,  לאומי כארד. על מנת לבצע רכישה בכרטיס האשראי, הרוכש חייב להחזיק את כרטיס האשראי באופן חוקי עפ”י הרשאתו מהבנק, כאשר העסקה תתבצע רק לאחר אישור חברת האשראי.
 1. הרוכש יבחר את המוצרים מהאתר וימלא את פרטיו האישיים לקבלת המשלוח – על הרוכש לוודא היטב כי מילא את פרטיו האישיים באופן מדויק, בהתאם לכתובתו, האתר לא אחראי על טעויות וחזרות של משלוחים בשל טעות בכתובת. באפשרות האתר לחייב את הרוכש במשלוח נוסף בעלות נוספת.
 1. משלוחים נוספים יחויבו ע”י הרוכש בכל מצב של החזרה ו\או החלפה ו\או תמורה כספית. אין  האתר ישלם דמי שילוח בכל מקרה שהוא, פרט אם קיבל לידו תמורה עבור משלוח נוסף.
 • האתר ישמור את הסחורה הנרכשת עד לקבלת התמורה מחברת האשראי, מיד עם קבלת התמורה הסחורה תשלח בהתאם לסוג המשלוח אותו ביקש הרוכש.
 • 21.    מחירי המשלוחים המדויקים יקבעו ע”י האתר וזאת בהתאם לשינוי מחירים. המחיר עבור משלוח יצוין מיד לפני קבלת סכום התשלום ע”י האתר והינו כולל מע”מ. עלות המשלוח תשתנה מעיר לעיר ומעת לעת.
 • האתר יוציא כנגד כל רכישה באתר חשבונית מס \ קבלה כנדרש עפ”י חוק וכן מסמך המפרט את תנאי העסקה – אלו יישלחו לכתובת הדוא”ל שהזין הרוכש במעמד ההזמנה. באם נדרש לרוכש טפסים נוספים יוכל לפנות לאתר דרך תיבת הדוא”ל  –  info@myhurricann.com
 • כחלק מתנאי הרכישה הרוכש מאשר לאתר לשלוח לכתובתו/ מענו/ דוא”ל תוכן שיווקי.
 • האתר מציג תמונות של המוצרים הנמכרים על ידו. התמונה הינה להמחשה בלבד. תיאור המוצר המוצג והמפורט באתר הינו הקובע בכל עניין ומקרה.

פרטים נוספים

 • במידה ובוצעה רכישה והאתר אינו יכול לספק את המוצר מכל סיבה שהיא האתר יזכה את הרוכש במלוא התמורה. פרט אם הסיבה להיעדר האספקה קשורה למעשה או מחדל של הרוכש.
 • החברה תדאג אך לא תתחייב לספק את המוצר לכתובת שצוינה ע”י הרוכש תוך מספר הימים המצוינים בתיאור המוצר, כאשר עסקינן בימי עסקים.
 • באפשרות האתר לבטל רכישה שהתבצעה בשל כל אחת מן הסיבות הבאות: כוח עליון, טעות בתיאור הפריט, מלחמה, תקלות, שביתה, סגר כללי על המשק אשר ישבית את יכולת האספקה ו/או כל סיבה אחרת השמורה עם החברה פן אם מחשש שהלקוח לא יעמוד בהתחייבותו ופן אם מחשש אחר העומד לחברה וזו אינה מחויבת למסור אותו. כאשר כל ביטול שיתבצע ע”י החברה לא יחויב הלקוח בדמי ביטול. אלא אם הביטול נעשה בשל פעולה מכוונת / פעולת זדון של הלקוח אשר בגינה ביטלה החברה את ההזמנה.
 • בכל שאלה ו/או בקשה ו/או בירור והתייעצות, ניתן לפנות אל האתר באמצעות הודעת

מייל –   info@myhurricann.com

מדיניות משלוחים

 • החברה מתחייבת לספק את המשלוח לחברת השליחויות בתוך 3 ימי עסקים.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב ו/או היעדר אספקה מכל סיבה שהיא הקשורה לחברת המשלוחים ו/או לכוח עליון אשר אירע. בכל מקרה חברת המשלוחים לא תהא חייבת להגיע לאזורים שדואר ישראל אינו מגיע אליהם.

מדיניות ביטולים החזרות והחלפות

 • באפשרות הרוכש לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מעת קבלת המשלוח אצל הרוכש. פרט, למקרים בהם הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 מחריג זאת.
 • ביטול יתבצע רק ע”י שליחת הודעת דוא”ל מטעם הלקוח בצירוף חשבונית/קבלה לכתובת המייל בטרם יחלוף מניין 14 הימים.
 • במקרה של אישור ביטול עסקה, קרי עסקה שבוטלה במסגרת 14 הימים, יישא הלקוח בעלות ביטול בסך 5% או 100 ₪ וכן בעלות דמי משלוח.
 • האתר שומר את הזכות לסרב להחליף במידה והמוצר איינו נמצא ארוז ואטום ובאריזתו המקורית וכל שכן שבור, בעל קורוזיה, נזק במזיד או אחר, או כל תקלה שאינה בגדר הסביר עפ”י שיקול דעת האתר בלבד.
 • מעת אישור הרכישה באתר – כל שינוי שייעשה ע”י הלקוח הינו בגדר ביטול עסקה כאשר באפשרות האתר לחייב את הלקוח בעלות בגין ביטול העסקה בסך 5% או 100 ₪ הנמוך בניהם.
 • כל לקוח המעוניין בהחזרה ו/או בהחלפה של כל מוצר מלבד המוצרים שאין עליהם אפשרות החזרה ע”פ החוק, אשר נרכש דרך האתר, זכאי לעשות כן עד 14 ימים מקבלת המוצר, ובתנאי שלא נעשה שימוש במוצר והמוצר סגור ואטום באריזתו המקורית ושלא הוסרה ממנו התווית.
 • לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר הוצאו מאריזתם המקורית ואשר נעשה בהם שימוש כלשהוא. כמו-כן מוצרים שהוכנו / הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (דבר שגרם לאתר לייצר / לבצע התאמה של המוצר באופן אישי עבור הגולש) גם כן לא ניתנים להחזרה / לביטול העסקה.
 • על אף האמור לעיל ולמען הסר כל ספק, יובהר כי בכל מקרה של הזמנה של מוצר שסוכמו אינו עולה על סך של 51 ₪, הרי שאישור החזרת המוצר תהא כפופה לשיקול דעתו הבלעדי של האתר וזאת בהתאם לאופן הגשת בקשה להחזר מוצר המפורטת דלעיל, כאשר הנהלת האתר תשיב לבקשה זו בדחייה או באישור כאמור בכפוף לשיקול דעתו הבלעדית של הנהלת האתר, וככל שיאושר הביטול הלקוח יישא בעלות בסך של 10 ₪ בגין ביטול.
 • בכל מקרה בו המוצר שולם באמצעות תווי קניה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען לא תתאפשר אפשרות ביטול ו/או כל מוצר שאין אפשרות להחזיר על פי דין.
 • במקרים של ביטול עסקה – תזכה החברה את הרוכש באותו אופן שבוצע התשלום. בכל מקרה יישא הרוכש בתשלום השילוח בעלות סליקה כלל שקיימת.
 • דרכי ההתקשרות -: אימייל: info@myhurricann.com

מדיניות אחריות המוצרים

הוריקאן – מציעה את האחריות האולטימטיבית לכל המוצרים באתר.

הוריקאן מציעה אחריות שונה עבור מגוון שונה של מוצרים:

 • האחריות תקפה רק לגבי רוכש המחזיק בידו חשבונית/קבלה מקורית.
 • החברה לא תהא חייבת באף מקרה בעלות גבוהה מזו ששילם הרוכש במעמד הרכישה.
 • מוצרים מופעלים בסוללות וחשמל:

מוצרים מופעלים בסוללות ומוטענים ברשת החשמל זוכים לאחריות של 3 חודשים בגין תפעולם התקין. האחריות איננה כוללת: שברים, נזקי מים, נזק במזיד, נזק פיזי שאינו במזיד, שימוש לקוי או לא סביר אשר גרם לנזק.

 • באפשרות האתר לדרוש תמורה על ביצוע התיקון.
 • חל איסור מוחלט לבצע תיקון של המוצר שלא בידי מורשה או יצרן / יבואן – במקרים שבהם בוצע תיקון שלא באמצעות המנויים לעיל תתבטל האחריות.
 • לגבי וופורייזרים מסוג MINI SUTRA הינם בעלי האחריות המתוארת בטקסט המוצר, באין תיאור לגבי אחריות אזי ישנה אחריות לתקופה של 12 חודשים לכל סוגי הנזקים פרט ל: שברים, נזקי מים, נזק במזיד, נזק פיזי שאינו במזיד- לשיקול דעת הבלעדי של החברה, שימוש לקוי שנעשה במזיד או בשגגה או שימוש לא סביר אשר גרם לנזק, וכן תיקון שלא באמצעות מורשה.
 • כל שאר המוצרים הנמכרים על ידינו הינם עם אחריות למשך 30 ימים אלא אם כן צוין אחרת על גבי המוצר או הטקסט המתאר את המוצר.
 • הוריקאן אחראית על טיב המוצר ובשום אופן לא תכסה עלויות משלוח נוספות מעבר למה ששולמו. באם הרוכש ירצה יהיה באפשרותו לשלם עבור משלוחים נוספים הניתנים במסגרת שירות הלקוחות.
Shopping Cart

כבר מנויים? התחברו...

האם מעניין אותך לרכוש מנוי?

מנויי הוריקאן חוסכים יותר

המוצר נוסף לעגלת הקניות

הכניסה לאתר הוריקאן מותרת מעל גיל 18

האם עברת את גיל 18?